July 31, 2020
  • 641
  • 0
by fightland

Arnis hay còn gọi là võ gậy, đây là bộ môn với vũ khí thô sơ, dễ tập, dễ sử dụng, tính tự vệ cao. Vậy tập luyện bộ môn này đem lại những giá trị gì?

Võ gậy arnis là môn võ thuật khá phổ biến trên thế giới, tốt cho thể chất cũng như tinh thần của người luyện tập. 

Những đòn thế trong arnis kết hợp sự cương-nhu phối chuyển, chân tay di chuyển linh hoạt, đôi mắt luôn luôn tập trung.


Tu dưỡng ý chí đạo đức, giải quyết rắc rối khi gặp phải. Biết chơi Arnis,bạn có thể nhặt đoạn cây ven đường thay thế, khúc mía, hoặc cái ô để tự vệ trong tình huống cần thiết.

Được học các kỹ thuật cơ bản đến nâng cao: mục tiêu tấn công, vũ khí tấn công của cơ thể, tấn, kỹ thuật phòng thủ, kỹ thuật tấn công.

Học để áp dụng trong các tình huống thực tế Việc luyện tập võ gậy arnis cũng giúp cho học viên giảm bớt calo và giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi như những môn thể thao khác.

Mời bạn ngay FightLand Kickfit để tập trải nghiệm bộ môn siêu Hấp dẫn này nhé!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button